tjenester

BM & Larsen Vaktmester AS tilbyr et komplett spekter av vaktmesterfirma tjenester. Dette er en stor fordel for våre kunder, som da slipper å forholde seg til flere aktører enn nødvendig. Vi har kompetente medarbeidere og som har mange års erfaring innen hvert sitt fagfelt. 

VAKTMESTERTJENESTER

Alt av vaktmestertjenester for borettslag, sameier, næringseiendom og barnehager.

Gartnertjenester

Alt innen vedlikehold og utarbeidelse av grøntareal og beplantning.

Brøyting og strøing

Vintervedlikehold for borettslag, sameier, næringseiendom og offentlig veg.

Kosting og rydding

Vi tilbyr kosting, rydding og spyling av vei, fortau, gårdsplasser og parkeringsplasser.

Renhold

Renholdstjenester for borettslag, sameier, næringseiendom og barnehager.

Grunnarbeid

Grunnarbeid for private, borettslag/sameier, næringseiendom og barnehager.

Barnehager

BM & Larsen Vaktmester AS har opparbeidet en spesialkompetanse mot utarbeidelse av uteareal, vedlikehold og renhold for barnehager.
NYHET
BM & Larsen Vakmester i Trondheim

BESTILL GRATIS BEFARING